Zajęcia chóralne

Opis i plan zajęć

Koncerty

Plany i historia występów

Teledyski i nagrania

Nasza mała wideoteka

Kolonie muzyczne

Kolonie muzyczne Co roku w wakacje, w czasie wolnym od zajęć, organizujemy dla naszych chórzystów oraz ich przyjaciół rozśpiewane kolonie letnie. Spędzamy prawie dwa tygodnie w pełnych uroku zakątkach Polski. Kolonie są dla dzieci czasem odpoczynku po pracowitym sezonie artystycznym, dają im szansę na lepsze poznanie siebie nawzajem, na budowanie relacji i zacieśnienie więzi poza […]